Varit en tuff tid utan föreningen

Utan prata med vännerna

och utan kontakter som besöker oss

Nu hemma efter 10 dar på Sjukhuset och en fantastisk vård

Nu startar vi igen och försöker få liv i våra träffar

Det är ju bara ni själva som kan göra att föreningen fortsätter

Och därför hoppas jag att alla drar sitt strå till stacken och kommer tillbaka

Annars blir det inget 2022