INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 infördes det en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).
Vi kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och krav som finns enligt gällande lagstiftning.
Mer information kring reglerna och vilka rättigheter du har finns på Datainspektionens hemsida, https://www.datainspektionen.se/

Två viktiga punkter att känna till

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga.
  • I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätt att ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Detta betyder dock att vi fortfarande har rätt att använda de redan insamlade uppgifterna, eftersom vi har fått samtycke sedan tidigare.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande hanteringen av dina personuppgifter.