1 Man frågar alltid om lov om man får vara med någon eller några

2 Respektera ett nej och du det gäller hela kvällen och man frågar bara en gång

3 Stalking är helt förbjudet alltså man följer inte efter andra besökare utan om man blivit inviterad

4 I omklädningsrummet lämnar man plats och går ut när någon vill byta om Privatlivet skall respekteras

5 Säkerheten framförallt Kondom skall användas och det är din plikt att göra det. Bara om 2 kommit överens om att vara utan är det okej

6 Det råder totalt telefon förbud på klubben och det finns inga undantag. Bara i omklädningsrummet får du prata se ringa lyssna. Väntar du samtal så lämnar du telefonen till dagens värd så hämtar vi dig så du kan svara