14 april After Work 16 till 20

19 april Måndagsbus 11-14

22 april After Work killar 16-20

25 april då alla välkomna 15 till 19

26 april Måndagsbus 11-14

29 After Work killar 16-20

30 april öppet för alla

3 maj Måndagsbus killar 11-14

6 maj After Work 16-20

9 maj Killarnas söndag 15-19

10 maj Måndagsbus 11-14

12 maj After Work killar 16-20

13 maj 13-20 Loppis med insamling för behövande klubb i Skåne Kom och sälj gratis ( skänk en slant till insamlingen)

16 maj Söndagsöppet för alla 15 till 19

17 maj Måndagsbus på Norska nationaldagen 11-14

20 maj After Work killar 16-20

23 maj ?????? Grillsöndag om vädret vill 16-20

24 maj Måndagsbus killar 11-14

26 maj After Work killar 16 till 20

30 maj Grillsöndag 16-20

detta är planering om inget annat händer så klart
8 in samtidigt om inte nya restriktioner gäller
alla tempas innan du kommer in
Stanna hemma om du inte är kry
Snart begär vi intyg om vacinering eller test för att öppna upp
Medleemmar har alltid 50% billigare entre
Tack för du stöttar din förening